Franklin D Roosevelt - Wardrobe Trunk

Den första presidenten som flög.

I början av 1900-talet började flyget ta fäste. Tekniskt sett, var Theodore Roosevelt den första flygande presidenten, även om det var innan han blev president. Det var 1910 i en tidig version av Wright Flyer. Under 1900-talet var det säkrare och mer effektivt att resa med tåg än med flyg. På 1930-talet började resandet med flyg bli mer vanligt men det var inte förrän 1933 som första presidenten, Franklin D Roosevelt, flög flygplan.

Man lät ett speciellt flygplan, en föregångare till Air Force One, byggas till honom. Även om det inte finns några bevis på att Franklin D Roosevelt använde flygplanet, var det reserverat för honom att nyttja mellan 1933 till 1939. Man vet att han 1943 flög till en konferens i Morocco. Även om Franklin D Roosevelt hade fortsatt tillgång till flygplan under hans tid som president, var det inte förrän 1947, då Truman var president som Air Force One blev det officiella färdmedlet för presidenten.

I utställningen får du se en Louis Vuitton-trunk ägd av Franklin D. Roosevelt i en tematiserad miljö av Air Force One.En berättelse från RMS Titanic

1912 reste Walter Douglas, arvinge till förmögenheten av Quaker Oats, och hans fru Mahala till Europa för att köpa möbler till deras villa utanför Minneapolis, ”Waldon”.

Under deras resa träffade de den unga och fattiga franska kvinnan Berthe Leroy (som senare gifte sig till Boulard). Herr och fru Douglas kom överens om att anställa Berthe som deras tjänarinna, och hon följde med paret på deras resa på Titanic.

Vid olyckan med Titanic såg herr Douglas till så att hans fru och tjänarinna kom med en av livbåtarna. Själv omkom han tyvärr. Berthe fortsatta att vara lojal mot fru Douglas och följde med henne till fru Douglas hem. 1924 reste de tillsammans till Paris och köpte denna trunk. När fru Douglas gick bort överlät hon trunken till Berthe som senare återvände till Frankrike och spenderade hennes sista tid där. Bokstaven D på trunken står för Douglas och det var Berthe som lät det graveras in.

I utställningen får du ta del av trunken och en tragisk berättelse om ett livsöde kopplat till RMS Titanic.

Ernest Hemingway - The Library Trunk

Anything can travel, not just clothing.

Ernest Miller Hemingway (21 juli 1899 - 2 juli 1961) var amerikansk författare, novellförfattare och journalist. Hans ekonomiska och diskreta stil hade ett starkt inflytande på fiktion från 1900-talet, medan hans äventyrliga liv och offentliga image har påverkat senare generationer. Hemingway vann nobelpriset i litteratur 1954. Efter hans död publicerades ytterligare verk, bland annat sju romaner, sex noveller och tre facklitterära böcker.

Den så kallade ”Library Trunk” och trunkar för böcker gjordes inte enbart för ändamålet att resa, utan även för att användas i hemmet. Många välkända författare gick med i bibliofilerna och samlare som köpte dessa trunkar, så som Ernest Hemingway som 1927 fick sin ideala ”library trunk” designad till honom med hemliga lådor och fina hyllor som följde med författaren på sina resor.

 ”Library Trunk” blev väl mottaget för de som inte kunde tänka sig att resa utan sina böcker. De förtjusande även de resenärer vars resa skulle vara ofullständig utan letandet efter en unik edition eller böcker som bara finns långt hemifrån. På den tiden fanns inte pocketböcker.

I utställningen möter du den unikt designade Ernest Hemmingway-trunken.